Dalam berbahasa, mendengarkan merupakan salah satu keterampilan yang penting untuk diasah. Itulah sebabnya, ketika mengikuti tes kemahiran suatu bahasa, kita berjumpa dengan ujian mendengarkan….