Saya ingat, suatu hari Badan Bahasa sebagai pihak yang memprakarsai KBBI mendapatkan kritik mengenai entri yang mengobjektivikasi perempuan. Pada 2021,…