Bahasa kita mengenal kata batu sebagai sebutan untuk ‘benda keras dan padat yang berasal dari bumi atau planet lain, tetapi…