Pada mulanya, saya kira leksem dan kata merupakan konsep yang sama. Definisi leksem pada KBBI pun sukar untuk saya pahami: ‘satuan leksikal dasar yang…