Terdapat dua jenis tanda kurung, yakni tanda kurung lengkung ((…)) dan tanda kurung siku ([…]). Meskipun sama-sama berfungsi sebagai pengapit,…