Afiks atau imbuhan adalah bentuk terikat. Bentuk lain yang melekat pada afiks akan mengalami perubahan makna dan kategori. Perlu kita…