Dulu, ketika nenek saya masih hidup, beliau sering melontarkan satu ungkapan dalam bahasa Belanda. Jika hidangan yang dia makan terasa…