Adakah Kerabat Nara yang fasih berbahasa isyarat? Atau, adakah Kerabat Nara yang tertarik mendalami kajian linguistik isyarat Indonesia? Dalam KBBI, bahasa isyarat didefinisikan sebagai…