Bilangnya Begini, Maksudnya Begitu (2016) adalah sebuah buku yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono. Buku ini membuka senarai peranti kebahasaan…