Kelas Daring Praktis (KDP) Penertiban Ejaan diadakan pada 11 Oktober 2023 mulai pukul 19.00 sampai dengan 21.00. Kelas via Zoom tersebut diampu langsung oleh Ivan Lanin, Direktur Utama Narabahasa.

Kelas ini diikuti oleh lima peserta, yang salah satunya mengungkapkan antusiasmenya untuk mengikuti kelas ini. Sebagai seorang pengajar bahasa Indonesia, ia harus selalu siap untuk memberikan jawaban kepada mahasiswa-mahasiswanya yang bertanya tentang ejaan. Terkadang, ia merasa belum mampu memberikan jawaban yang memadai. Maka dari itu, kelas ini sangat membantunya dalam memperdalam pengetahuan mengenai ejaan.

Kelas ini difokuskan pada pembahasan mengenai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) terkini, yang mencakup empat bahasan utama, yaitu penggunaan huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, dan penulisan unsur serapan. 

Ivan menjelaskan, “Ejaan, meskipun merupakan unsur paling dasar dalam satuan bahasa, tetap memiliki peran penting.” Ia menyatakan bahwa awalnya kelas mengenai ejaan sempat tidak akan dibuka lagi. Namun, ternyata kelas tersebut masih banyak diminati.

 

Penulis: Syakira Wardatul Aisyi

Penyunting: Rifka Az-zahra